Galda de Jos

Rezultate finale obținute la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei

Comisia de concurs
Nr. 2982 / 10.05.2021

 

 

 

ANUNŢ

 

 

Rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat

în perioada 04.05.2021 – 07.05.2021, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei Galda de Jos

 

Nr.

crt.

Nr. de înregistrare a dosarului de înscriere

Selecție dosare

Punctaj proba scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

Rezultat final

1.

2521/16.04.2021

Admis

70

83,2

153,2

Admis

2.

2518/16.04.2021

Admis

74

78,2

152,2

Respins

3.

2517/16.04.2021

Admis

40,35

40,35

Respins

4.

2522/16.04.2021

Respins

Respins

 

 

Afișat azi, 10.05.2021, ora 15,00.

 

Secretarul comisiei,