Galda de Jos

Obiective turistice

Biserica ortodoxă cu hramul „Naşterea Maicii Domnului” din satul Galda de Jos datează din 1715. Are picturi murale interioare din 1752.

Biserica cu hramul „Sfântul Mihail” din satul Galda de Sus. Datează din secolul al XVII-lea.

Biserica ortodoxă cu hramul „Cuvioasa Parascheva” din satul Mesentea. A fost construită în 1782 pe locul unei biserici mai vechi.

Ruinele unei biserici din secolele al XIII-lea – al XVI-lea în satul Benic

Castelul Kemény, Galda de Jos. În a doua jumătate a sec. XVII, în locul clădirii inițiale, familia a construit un castel în stil baroc