PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU LOCALNICI

Informații de interes public

UAT Județul Alba anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (intersecție cu DJ107H – drum acces Centru Management al Deșeurilor Galda de Jos)” amplasat în jud. Alba, comuna Galda de Jos, extravilan.

Emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare și consolidare drum Galda de Jos (Intersecție cu DJ107H – Drum Acces Centru Management al Deșeurilor Galda de Jos)”

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „construire hală de procesare, retehnologizare instalație și platforme pentru echipamente”, labatorul de păsări Oiejdea, Comuna Galda de Jos, Sos. Alba Iulia – Cluj Napoca KM 11, Jud. Alba

Raport impactul asupra mediului – Abator, Oiejdea