PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU LOCALNICI

Cerere tip anexa 1 din normele metodologice

 

 

 Denumirea autorităţii sau instituţiei publice

____________________________________  

Sediul/adresa________________________ 

Data________________________________ 

 

 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă

______________________________ 

 

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul  acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente:Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):_______________.

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

 

Vă mulţumesc pentru solicitudine,


___________________________

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului___________

Adresa_______________________________ 

Profesia (opţional)______________________

Telefon, fax:__________________________

Vezi formularul în format .pdf

Model reclamaţie administrativă  (1) – anexa 2 la  normele metodologice 

 

 

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice

____________________________________  

Sediul/adresa________________________ 

Data________________________________ 

 

 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă

______________________________ 

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr.___________din data de ____________am primit un răspuns negativ, la data de _________, într-o scrisoare semnată de ________________ (se completează numele respectivului funcţionar).

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:


 

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: ____________________________.

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

 

 

___________________________

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului___________

Adresa_______________________________ 

Profesia (opţional)______________________

Telefon, fax:__________________________

Vezi formularul în format .pdf

 

 

 

Model reclamaţie administrativă  (2) – anexa 2 la  normele metodologice 

 

 

 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice

____________________________________  

Sediul/adresa________________________ 

Data________________________________ 

 

 

 

Stimate domnule/Stimată doamnă

______________________________ 

 

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr.___________din data de ____________nu am primit informaţiile solicitate în termen legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:


 

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: ____________________________.

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

 

 

___________________________

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului___________

Adresa_______________________________ 

Profesia (opţional)______________________

   Telefon, fax:__________________________

 

 

 

 

 

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE  SOLICITĂ INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC, POTRIVIT PREVEDERILOR LEGII NR.544 DIN 12 OCTOMBRIE 2001 

 

Vezi formularul în format .pdf

Vezi toate cele 3 formulare într-un singur document .pdf