Localitatea

Galda de Jos

Comuna Galda de Jos este situată în zona de contact a dealurilor Aiudului cu prelungirile Munţilor Trascău, pe râul Galda. Este o localitate traditionala transilvana straveche aflata la puntea dintre zona sudica si centrala a Transilvaniei, care lega Alba Iulia de zona Clujului pe traseul unui drum de piatra, aflat aici inca de pe vremea romanilor. Cele mai multe sate componente sunt atestate din evul mediu timpuriu (Oiejdea, Galda de Jos si Benic – sec. 13, Mesentea si Cetea – sec.14)

Comuna Galda de Jos este si in prezent o localitate reprezentativa pentru zona Muntilor Trascau, de tip agro-pastoral, cu case frumoase si trainice, asezate in majoritatea lor de-a lungul drumurilor asfaltate de la raspantia drumului european E83 pana in zona rezervatiei naturale a Cheilor Galzii, unde se gaseste simbolul local al acestei zone – floarea de colt, gasita aici la cea mai mica altitudine din Romania.

1.b) Aşezarea
Din punct de vedere al cailor de comunicatii, comuna Galda de Jos include în perimetrul sau urmatoarele drumuri :

  • DN 1: Bucureşti – Sebeş – Cluj-Napoca – Oradea,
  • DC 71 (fost DJ 105 M) : Oiejdea – Ighiu,
  • DJ 107 H: Coşlariu – Galda de Jos – Ighiu,
  • DJ 107 K: Galda de Jos – Întregalde – Mogoş,
  • DC 77: Stremţ – Cetea – Benic.


Accesul la calea ferată se face în principal la gara Teiuş, dar şi la Coşlariu sau Sântimbru.

Din punct de vedere al asezarii geografice, comuna Galda de Jos se află situată în partea estică a Munţilor Trascăului, până spre culoarul Mureşului. Deşi priviţi în ansamblu creează impresia unor munţi înalţi calcaroşi, rocile predominante care-i alcătuiesc sunt: ofiolitele, conglomeratele şi gresiile, argilele şi marnele; calcarele sunt cele dare creează spectaculozitatea reliefului.

Clima este continentală, cu uşoare nuanţe de excesivitate în regiunile de şes şi de podiş, şi moderată cu uşoare nuanţe pluviale în regiunea montană. Temperatura medie anuală = 8 – 9*C, precipitaţiile medii anuale = 52,4 mm. O caracteristică aparte a climei o constituie existenţa topoclimatului cu efect de fohn, prezent pe versanţii estici a Munţilor Trascău şi până spre culoarul Mureşului. Aici primăverile sunt timpurii, verile calde şi senine, precipitaţiile mai reduse, iar toamnele sunt lungi şi însorite, condiţii ce îmbunătăţesc potenţialul turistic al regiunii.

Principala apă curgătoare care străbate comuna Galda de Jos este pârâul Valea Gălzii, care izvorăşte de sub Negrileasa Mogoşului la o altitudine de 1120 m şi are o lungime de 43 km (pe teritoriul comunei = 20 km). Valea Gălzii are un curs dominant V-E, taie transversal Munţii Trascăului, străbat zona premontană, apoi culoarul Mureşului şi se varsă în Mureş în dreptul localităţii Sântimbru. În zona de munte, pe teritoriul comunei sunt numeroşi afluenţi de mică importanţă, precum: pârâul Primăverii, pârâul porcului, pârâul Calului, Valea Doştinei , pârâul Verde, pârâul Bulzului, foarte activi în timpul ploilor abundente.

Pe partea stângă, cel mai important afluent este pârâul Valea Cetii, care izvorăşte de la altitudinea de 960 m din Muntele Cetii şi are o lungime de 15 km (din care 10 km pe teritoriul comunei Galda de Jos); se varsă în Valea Gălzii, în dreptul satului Benic.

Pe partea dreaptă, în satul Galda de Jos, pârâul valea Gălzii primeşte pârâul Tibrişor, iar în aval, în satul Oiejdea, primeşte pârâul Valea Cricăului, cu o lungime de 21 km ( din care 5 km pe teritoriul comunei).
Vegetatia :- prin pozitiile latitudinale, teritoriul comunei se afla in ariile de dezvoltare a silvostepei.
Influenţele vestice şi poziţia altimetrică variabilă a condiţionat dezvoltarea unor asociaţii vegetale specifice latitudinilor mari, în unităţile montane. Ca urmare, în zona Munţilor Trascăului se găsesc asociaţii tipice muntelui , în piemont asociaţii tipice silvostepei şi asociaţii de luncă stepizată.

Fauna: – elementele faunistice, sunt strâns legate de formaţiunile vegetale existente. Animalele sunt distribuite în toate straturile de vegetaţie care le asigură condiţii optime de protecţie şi hrană .
Straturile superioare sunt populate de ierbivore mari: căpriori, porci mistreţi, de carnivore: lupi, vulpi, jderi, pisici sălbatice, şi mai rar râsul, apoi insectivore, rozătoare (iepuri, veveriţe) şi multe specii de păsări: sitari, mierle, grauri, cinteze, etc.

Printre animalele de interes cinegetic se întâlnesc: iepurele, lupul, vulpea, mistreţul şi căprioara .
În sectoarele de luncă, printre zăvoaiele de sălcii şi arini, trăieşte ariciul, iar în apa broasca de baltă . În apele comunei trăiesc diferite specii de peşti : mreana, cleanul, scobarul, crapul, iar la munte păstrăvul . Variată este şi lumea păsărilor, fiind reprezentată de piţigoi, ciocănitoare, fazan, mierla, privighetoarea mică, etc.
Dintre reptile se întâlnesc unele mai comune: şopârla de camo, guşterul, şarpele de pădure alături de numeroase rozătoare : hârciogi, popândăi, şoareci de câmp

Dezvoltare Durabilă

Comuna Galda de Jos a străbătut o perioadă de transformări importante, dezvoltându-se constant în ultimii ani. Prin atragerea unor investitori importanți, unii dintre ei de anvergura nationala, bugetul a crescut aproape de 20 de ori, în comparație cu cel din anul 2000.

Banii s-au folosit în mod chibzuit: s-au modernizat toate școlile, s-au construit grădinițe noi în Oiejdea și Benic, s-au asfaltat majoritatea drumurilor comunale, s-a finanțat reabilitarea căminelor culturale și renovarea cabinetelor medicale. Însă investițiile nu se opresc niciodata, chiar în momentul de față aflăndu-se în execuție diverse proiecte, finanțate cu precădere din fonduri europene  nerambursabile.

Remarcăm faptul că, spre exemplu, comuna Galda de Jos, prima localitate rurală din judetul Alba care va avea o cresa, a cărei construcție este aproape terminată în localitatea centru de comună, fiind preconizat că își va deschide porțile pentru copii în vârstă de până la 3 ani în următorul an școlar.

Totodată, se execută lucrări de modernizare și dotare a căminului cultural din localitatea Benic, fiind reabilitat complet interiorul exteriorul și șarpanta. De asemenea, se vor achiziționa echipamente și alte materiale necesare funcționării optime a acestuia.

Tot prin intermediul fondurilor europene, disponibile prin intermediul Grupului de Acțiune Locală din Munții Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare, au s-au modernizat a trei străzi din localitatea Galda de Jos.

Cu fonduri propria s-a demarat execuția lucrărilor amenajarea trotuarelor, rigolelor și a acceselor la proprietăți în satul Oiejdea pe o lungime de cca 4,5 km. La finalizarea acestor lucrări și al doilea sat ca mărime al comunei va avea toate utilitățile și un aspect modern.

Fiind o comună în care investițiile private contribuie cu sume importante la bugetul local, Primăria s-a îngrijit ca o mare parte a bugetului local să fie direcționat spre investiții. În anul 2019 s-a continuat execuția lucrărilor la rețeaua de apă și canalizare menajeră în localitatea Benic și s-au executat lucrări de consolidare și creșterea gradului de siguranță la Școala Gimnazială din Galda de Jos și la Grădinița din Oiejdea.

Sunt preconizate, de asemenea, tot în acest an începerea lucrările și la următoarele obiective, finanțate tot din bugetul local al comunei:

Modernizarea iluminatului public stradal în satele Galda de Jos, Mesentea, Benic și Cetea, prin înlocuirea lămpilor cu un consum ridicat de energie electrică cu iluminat prin utilizarea unor lămpi cu eficiență energetică ridicată (LED);

Construirea unei platforme pentru depozitarea gunoiului de grajd în localitatea Galda de Jos – necesară pentru acordarea subvenției agricole către beneficiari;

Construirea unei capele mortuare în localitatea Benic.

Lucrările vor fi finalizate în anul 2020

În plus, la finele anului 2019, s-a obtinut o finantare foarte importanta, cca 3,5 milioane de euro, pentru  apa si canalizare in satele Cetea si Galda de Sus.

Dezvoltare Locală Durabilă

Nr.

crt.

Firma

Proprietar /

Manager

Tel., fax

Domeniu de activitate

Nevoi de infrastructură

1.

S.C. TRANSAVIA S.A. – Oiejdea, nr. 370

Popa Ioan

0258.814466

0258.813295

– creşterea păsărilor

– prelucrarea cărnii de pasăre

 

2.

S.C. ALBALACT S.A. – Oiejdea, nr. 11

LACTALIS FRANTA

0258 815 418

– procesarea laptelui

 

3.

PREFERA FOODS SRL

Ciurtin Raul

0258.806.690

– Preparare si  conservare alimentare

 

4.

FIA CONSULTING & DISTRIBUTION

 

0258-846 996

– Produse traditionale din carne

 

5.

Motel Restaurant Bleumarin

Cutean Catalin Nicolae

0744.292256

Servicii de cazare si masa-restaurant

 

6.

S.C. MECSOL S.R.L. – Galda de Jos, nr. 573

Seneşan Vasile

0258.846136

– prestări servicii lucrări agricole

 

3.

S.C. CUTEAN COMPANY S.R.L. – Cetea, nr. 1

Cutean Ioan

0258.847666

– producere utilaje de prelucrare a lemnului

– gaze naturale

– repararea drumurilor

4.

S.C. ALBANI FOREX S.R.L., Galda de Jos, nr. 100A

Albani Rocchetti Simone

0258.844444

– prelucrare masă lemnoasă

– repararea drumurilor- alimentare cu apă potabilă

– canalizare

5.

S.C ZOO AGRO GALDA S.R.L. – Galda de Jos, nr. 100

Păstrav Răzvan

0258.846271

– creşterea animalelor

 

6.

S.C. VASIO S.R.L. – Mesentea, nr. 35

Valea Ioan

0258.846604

– brutărie

– alimentare cu apă potabilă sistem centralizat

– canalizare

7.

S.C. WELD ENGINEERING S.R.L. – Oiejdea, nr. 371C

Puşcaş Sirius

(societate mixtă româno-italiană)

0258.806362

0258.806246

– producere confecţii metalice

 

8.

S.C. BOIAN TRANS COMPANY S.R.L. – Benic, nr. 15

Boian Laurean

0258.847012

– transport persoane

– repararea drumurilor

– gaze naturale