PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU LOCALNICI

20 iunie 2019

Proces verbal Consiliu Comunitar Consultativ

NR. __7589_ / _20_._06_.2019

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi  20.06.2019 cu ocazia intalnirii Consiliului Comunitar Consultativ din localitatea Galda de Jos, Judetul Alba

La sedinta de consultare  au participat :

1. Din partea conducerii  Primariei comunei Galda de Jos:

-VICEPRIMAR – PASTRAV TUDOR;

2. Din partea compartimentului de asistenta sociala al primariei Galda de Jos – d-nul Popa Razvan

        Discutia a avut loc in SALA DE SEDINTE a Consiliului Local Galda de Jos si a vizat prezentarea si evaluarea activitatii de asistenta sociala in comuna Galda de Jos la inceputul anului 2019 .

        D-nul Popa Razvan a prezentat pe scurt concluziile raportului de control de fond efectuat de Inspectia Sociala in lunile mai-iunie 2019 cu privire la respectarea prevederilor legale activitate de catre compartimentul de asistenta sociala al Primariei comunei Galda de Jos in perioada anilor 2017-2019. Conform P.V. de control nr. 54/11.06.2019 au fost semnalate nereguli legate de neactualizarea procedurilor, regulamentului de functionare, planului si strategiei activitatii de asistenta sociala pe raza UAT Comuna Galda de Jos, dar si in ceea ce priveste diagnoza sociala, transparenta decizionala, adaptarea cladirii primariei si a site-ului comunei la nevoile persoanelor cu dizabilitati, precum si intocmirea incompleta sau fara resepectarea unor termene pentru diverse situatii si statistici, cum ar fi evidenta cazurilor de copii plecati la munca in strainatate sau alte situatii privind persoane in situatii de risc social. Printre altele s-a evidentiat si nerespectarea periodicitatii intocmirii raportului de activitate a asistentilor personali.  

        La finalul discutiilor s-a stabilit in sarcina compartimentul de asistenta sociala al primariei sa redacteze situatiile necesare si sa stabileasca un calendar pentru vizitarea comunitatii in scopul intocmirii unei diagnoze sociale. De asemenea s-a stabilit actualizarea planului de actiune in domeniul asistentei sociale pe anul 2019 si aprobarea unui Regulament in conformitate cu prevederile Anexei 3 din H.G. 797/2017.    

        Drept pentru care s-a incheiat prezentul process verbal , astazi 22.02.2019

INTOCMIT SECRETAR,

Popa Razvan       

Vezi documentul în format .doc