PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU LOCALNICI

22 februarie 2019

Proces verbal Consiliu Comunitar Consultativ

NR. __7589_ / _22__._02_.2019

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi  22.02.2019 cu ocazia intalnirii Consiliului Comunitar Consultativ din localitatea Galda de Jos, Judetul Alba

La sedinta de consultare  au participat :

1. Din partea conducerii  Primariei comunei Galda de Jos:

-VICEPRIMAR – PASTRAV TUDOR;

2. Din partea compartimentului de asistenta sociala al primariei Galda de Jos – d-nul Popa Razvan

        Discutia a avut loc in SALA DE SEDINTE a Consiliului Local Galda de Jos si a vizat prezentarea si evaluarea activitatii de asistenta sociala in comuna Galda de Jos pe anul 2018 .

        D-nul Popa Razvan a prezentat pe scurt un raport de activitate al compartimentului de asistenta sociala a Primariei comunei Galda de Jos in anul 2018, facand trimitere la persoanele vulnerabile care pot fi in risc de marginalizare sau excluziune sociala . S-au prezentat date dsepre numarul familiilor beneficiare de ajutor social si alocatie de sutinere a familiei . S-a reamintit faptul ca in cursul anului 2018 nu s-au solicitat sau acordat ajutoare de urgenta . In privinta ajutoarelor de incalzire a locuintei s-au inregistrat in majoritate beneficiar din randul celor care au si venit minim garantat, fiind doar 3 cazuri de beneficiari din randul altor familii. Cu ocazia evaluarii anului 2018 s-a facut un scurt raport privind activitatea asistentilor personali angajati ai Primariei comunei Galda de Jos, s-a mentionat faptul ca nu sunt restante la plata drepturilor acestora. Rferitor la instruirea profesionala care trebuie facuta conform legii cel putin o data la 2 ani, se arata faptul ca ultima sesiune de instruire a avut loc in luna decembrie a anului 2018.

        In cele din urma s-a prezentat raportul de activitate al Filialei Crucii Rosii, trimis prin e-mail de d-nul director Adrian Ionel Dusa, din care se pot vedea efectele positive ale protocolului de colaborare semnat in anul 2015 si carte trebuie reconfirmat si ain anul 2019.

        La finalul discutiilor s-a stabilit in sarcina compartimentul de asistenta sociala al primariei sa redacteze propuneri pentru sumele ce vor fi cuprinse in bugetul local din anul 2019 la capitolul de asistenta sociala, urmand ca la urmatoarea sedinta sa se informeze Consiliului Comunitar Consultativ din localitatea Galda de Jos, Judetul Alba despre ce resurse vor fi alocate activitatii de asistenta sociala identificarii altor nevoi ale acestora, se vor cere informatii suplimentare pentru stabilirea starii de sanitate ale copiilor si adultilor si se va lua pulsul comunitatii pentru a se vedea feed-backul beneficiarilor in privinta acordarii beneficiilor de asistenta sociala.    

        Drept pentru care s-a incheiat prezentul process verbal , astazi 22.02.2019

INTOCMIT SECRETAR,

Popa Razvan

Vezi documentul în format .doc