PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

PRIMAR: RAICA ROMULUS
VICEPRIMAR: NEAG IOAN

PROGRAM
L-V: 07:00 - 15:00

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU LOCALNICI

17 septembrie 2019

Consiliu Comunitar Consultativ

NR. __5566_ / _17_._09_.2019

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi  17.09.2019 cu ocazia intalnirii Consiliului Comunitar Consultativ din localitatea Galda de Jos, Judetul Alba

La sedinta de consultare  au participat :

1. Din partea conducerii  Primariei comunei Galda de Jos:

– VICEPRIMAR – PASTRAV TUDOR;

2. Din partea compartimentului de asistenta sociala al primariei Galda de Jos – d-nul Popa Razvan

        Discutia a avut loc in SALA DE SEDINTE a Consiliului Local Galda de Jos si a vizat prezentarea si evaluarea activitatii de asistenta sociala in comuna Galda de Jos la mijlocul anului 2019 .

        D-nul Popa Razvan a initiat discutia prin prezentarea planului de actiune in domeniul asistentei sociale pe anul 2019. S-a evidentiat faptul ca sunt demarate proceduri pentru actualizarea datelor persoanelor cu vulnerabilitati in urma intensificarii anchetelor sociale in comunitate, in special pe fondul urmaririi respectarii drepturilor persoanelor cu handicap (mai ales copii cu dizabilitati) si prin monitorizarea mai atenta a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate. D-na director a Scolii Gimnaziale “Nicolae Dragan” Galda de Jos confirma faptul ca a dispus cadrelor didactice urmarirea copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate si actualizarea datelor acestora incepand cu luna septembrie 2019. Sunt cunoscute cateva cazuri, mai exact 5, dar trebuie verificat prin anchete sociale daca evidentele scolii sunt de actualitate, urmand sa se confrunte ulterior datele din teren cu cele detinute de cadrele didactice. Se estimeaza ca luna septembrie va fi una de referinta din punct de vedere al asistentei sociale. Referitor la efectuarea diagnozei sociale la nivelul comunei se arata faptul ca aceasta se va face odata cu demersurile ce se vor desfasura pentru pregatirea strategiei, fiind previzionate vizite la mai multe locuinte din comuna si completarea unor chestionare representative.   

        La finalul discutiilor reprezentantul compartimentului de asistenta sociala al primariei prezinta consiliului comunitar situatiile intocmite pentru punerea in aplicare a planului de actiune pe anul 2019 si aprobarea unui Regulament in conformitate cu prevederile Anexei 3 din H.G. 797/2017.    

        Drept pentru care s-a incheiat prezentul process verbal , astazi 17.09.2019

INTOCMIT SECRETAR,

Popa Razvan       

Vezi documentul în format .doc