Anunț executare silită bunuri debitor Hitter Martin

Galda de Jos În conformitate cu dispozițiile art. 839 alin. 1 Cod proc. civ., aducem la cunoștință generală faptul că, la cererea creditoarei BCR LEASING IFN S.A. cu sediul în București – 060013, Calea Plevnei, nr. 159, et. 4, camera 27 – 40, Business Garden Bucharest, clădirea A, Sector 6, la data de 13.07.2021, ora […]

Rezultate finale obținute la concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al comunei

Galda de Jos Comisia de concurs Nr. 2982 / 10.05.2021 ANUNŢ Rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în perioada 04.05.2021 – 07.05.2021, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al comunei Galda de Jos Nr. crt. Nr. de înregistrare a dosarului de înscriere Selecție dosare Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj […]

Anunț interviu pentru concursul de secretar

Galda de Jos Comisia de concursNr. 2935/07.05.2021   ANUNŢ Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului comunei Galda de Jos, Judeţul Alba nr. 50/2021, întrunită în data de 07.05.2021, ora 10.00 a procedat la intervievarea candidaților declarați admiși la proba scrisă a concursului de recrutare organizată în data de 04.05.2021, pe baza criteriilor de evaluare, […]

Anunț rezultate proba scrisă pentru concursul de secretar

Galda de Jos Comisia de concurs Nr. 2808 / 04.05.2021 ANUNŢ Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului Comunei Galda de Jos nr. 50/2021, întrunită în data de 04.05.2021, în vederea corectării şi notării lucrării scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Galda de Jos, […]

Anunțul de selecție a dosarelor privind concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al U.A.T.

Galda de Jos ROMÂNIAJUDEŢUL ALBACOMUNA GALDA DE JOSComisia de concursNr. 2721/27.04.2021   Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia primarului nr. 50/2021, întrunită în perioada 21.-23.04.2021, în vederea selectării dosarelor de înscriere la concursul ce va avea loc în data de 04.05.2021, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al U.A.T. Comuna Galda de […]

Concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al U.A.T.

Galda de Jos ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA COMUNA GALDA DE JOS Str. Principală nr. 90, localitatea Galda de Jos, judeţul Alba Telefon/fax – 0258.846032/0258.846101 E-mail: clgalda@yahoo.com, site web: www.comunagalda.ro 2032/30.03.2021 Primăria comunei Galda de Jos organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al U.A.T. Comuna Galda de Jos, cu durata normală […]