Persoane cu dizabilități

RAPORTUL SEMESTRIAL

al monitorizarii activitatii asistentilor personali  

 

Ca urmare a prevederilor art.29 din H.G.268/2007, Compartimentul „asistenţă socială” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Galda de Jos vă prezintă următorul :

 

RAPORT DE MONITORIZARE A ACTIVITĂŢII ASISTENŢILOR
PERSONALI ANGAJAŢI AI PRIMĂRIEI COM. GALDA DE JOS
ÎN SEMESTRUL I 2019

 

În perioada 01. 01.2019 – 01.07.2019, în comuna   Galda de Jos, au activat ca angajaţi ai Primăriei (conform prevederilor legii 448/2006 republicată în 2008, modificată şi completată prin H.G. 268/2007 ) un număr de 20 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, înregistrându-se următoarea dinamică a angajării acestora :

  • la data de 01.01.2019 exista un număr de 20 de asistenţi personali
  • în data de 04.05.2019 a fost incetat contractul d-nei Bradescu Liliana Felicia,  angajată pe postul de asistent personal al adultului cu handicap grav Popa Lucretia, cu domiciliul in sat Oiejdea, nr. 103, comuna Galda de Jos, Judetul Alba, ca urmare a decesului persoanei cu handicap grav.
  • la data de 01.07.2019 sunt încadraţi la Primăria comunei Galda de jos un numar de 19 asistenţi personali ai personai cu handicap grav.

 

La ultimul instructaj efectuat in lunile noiembrie-decembrie 2019, au participat 18 asistenti personali care şi-au însuşit prevederile legale asupra drepturilor şi obligaţiilor care le revin .

Mentionam ca in cursul anului 2019 celelalte 2 persoane angajate in functia de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav au urmat cursul obligatoriu de instruire, astfel incat in prezent sunt respectate integral prevederile art. 38, lit. a) din Legea nr. 448/2016, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

În perioada concediului legal de odihnă asistenţii personali nu pot fi înlocuiţi întrucât în comuna noastră nu există centre de tip respiro .

În semestrul raportat s-au efectuat un numar de 15 controale a activităţii asistenţilor personali fără a fi înregistrate probleme deosebite .

 

Galda de Jos la 16 iulie 2019.
Compartimentul „asistenta sociala”
POPA RAZVAN