FURNIZORI DE SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DE PE RAZA COMUNEI GALDA DE JOS:

FILANTROPIA ORTODOXǍ – FILIALA Galda de Jos

SERVICII DE INSTIUŢIONALIZARE PERSOANE ADULTE CU HANDICAP

LOCUINŢE PROTEJATE NR. 9, 11 ŞI 12
GALDA DE JOS, NR. 19 A, 19 B si 25
Administrator Pr. Andrei Bitanu, Telefon : 0756.207118

2. CENTRU DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHICǍ Galda de Jos

Aflat în subordinea DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢǍ SOCIALǍ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ALBA

SERVICII DE INSTIUŢIONALIZARE PERSOANE ADULTE CU HANDICAP
Şef centru Popa Elisaveta, Telefon : 0258.846112

SERVICII DE INTERESE PUBLIC CARE NU AU ORGANIZATE COMPARTIMENTE DECONCENTRATE LA NIVELUL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COMUNA GALDA DE JOS

AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA ALBA – administrarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor destinate programelor de servicii sociale, conform legii;

- exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, al modului de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
- îndrumarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a persoanelor fizice şi juridice, publice sau private, cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale, în vederea derulării în bune condiţii a activităţii, a perfecţionării activităţii acestora şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.

ADRESA: ALBA-IULIA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 10B
e-mail : ajpis.alba@anofm.ro
TELEFON : 0258.812736

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA ALBA – servicii de informare si consiliere profesionala persoanelor interesate in domeniul ocuparii, cu privire la alegerea carierei, oportunitati de instruire si formare complementara

ADRESA: ALBA-IULIA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 10B
e-mail : ajofm@anofm.ro
TELEFON : 0258.811470