Galda de Jos

Anunțul de selecție a dosarelor privind concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al U.A.T.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
COMUNA GALDA DE JOS
Comisia de concurs
Nr. 2721/27.04.2021

 

Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia primarului nr. 50/2021, întrunită în perioada 21.-23.04.2021, în vederea selectării dosarelor de înscriere la concursul ce va avea loc în data de 04.05.2021, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al U.A.T. Comuna Galda de Jos, comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
 
 

Nr. crt.Nr. de înregistrare a dosarului de înscriereADMIS/RESPINSObservaţii
1.2517/16.04.2021ADMIS 
22518/16.04.2021ADMIS 
32521/16.04.2021ADMIS 
42522/16.04.2021RESPINSNu îndeplinește condiția de vechime conform art. 468, alin. (2), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ

 

Dosarele depuse de 3 candidaţi conţin toate actele necesare, drept urmare comisia de concurs a declarat “admişi” candidaţii care au îndeplinit toate condițiile stabilite prin anunțul de recrutare pentru a participa la concursul ce va avea loc în data de 04 mai 2021, ora 1000 la sediul Primăriei Galda de Jos, situat în localitatea Galda de Jos, Str. Principală, Nr. 90 Județul Alba.

Termenul de depunere a contestaţiei este cel mult 24 ore de la data afişării rezultatelor.

Prezentul anunţ s-a afişat azi 27.04.2021, ora 12.00 la sediul Primăriei Galda de Jos, precum şi pe pagina de internet https://galda.ro/anunturi/.

 

 

 

Secretarul comisiei,