Galda de Jos

Anunț rezultate proba scrisă pentru concursul de secretar

Comisia de concurs
Nr. 2808 / 04.05.2021

 

 

ANUNŢ

 

Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului Comunei Galda de Jos nr. 50/2021, întrunită în data de 04.05.2021, în vederea corectării şi notării lucrării scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Galda de Jos, comunică următoarele rezultate:

 

Nr. crt.Nr. de înregistrare a formularului de înscrierePunctajul obţinutADMIS/RESPINS
1

2517/16.04.2021

 

40,5RESPINS
2

2518/16.04.2021

 

74ADMIS
3

2521/16.04.2021

 

70ADMIS

 

 

Candidații care au obţinut minimum 70 de puncte sunt declarați „admiși” pentru a putea susţine proba de interviu.

Proba de interviu va avea loc la sediul Primăriei Galda de Jos, în data de 7 mai 2021, ora 10.00.

Termenul de depunere a contestaţiei este cel mult 24 ore de la data afişării rezultatelor.

Prezentul anunţ s-a afişat azi 04.05.2021, ora 15.00 la sediul instituției, precum şi pe pagina de internet https://galda.ro/anunturi.

 

 

 

Secretarul comisiei,