Galda de Jos

Anunț privind dezbaterea publică pentru actualizarea autorizației integrate de mediu – Abator Oiejdea

Nr. 4155 din 09.06.2021

 

Către,

PRIMĂRIA COMUNEI GALDA DE JOS
Str. Principala nr. 90, fax: 0258 846 032
e-mail: clgalda@yahoo.com

 

Referitor la: Afișare documentație site pentru dezbatere publică

 

Stimate domnule primar,
     RAICA Romulus

 

În conformitate cu adresa nr. 5948/07.06.2021 transmisă de către APM Alba, va rugam sa ne sprijiniți, în vederea asigurării accesului publicului la informația de mediu, prin postarea pe site-ul instituției dvs. a documentației care a stat la baza procedurii de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. AB 2 din 15.11.2016, actualizată la data de 06.11.2019.

Atașat vă transmitem Formularul de solicitare și Raportul de amplasament în format electronic.

 

Vă rugăm să ne transmiteți link-ul unde poate fi consultată documentația sus menționată, în vederea transmiterii autorității pentru protecția mediului Alba.

 

 

Mulțumim!

 

DIRECTOR GENERAL
Ing. Simion Ovidiu OPRITA

 

DIRECTOR MEDIU,
Ing. Diana PAVEL