Galda de Jos

Anunț interviu pentru concursul de secretar

Comisia de concurs
Nr. 2935/07.05.2021

 

ANUNŢ

Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului comunei Galda de Jos, Judeţul Alba nr. 50/2021, întrunită în data de 07.05.2021, ora 10.00 a procedat la intervievarea candidaților declarați admiși la proba scrisă a concursului de recrutare organizată în data de 04.05.2021, pe baza criteriilor de evaluare, pentru funcţia publică de de conducere de secretar general al comunei Galda de Jos, obţinându-se următoarele punctaje:

 

Nr.

crt.

Nr. de înregistrare a dosarului de înscrierePunctajul obţinutADMIS/RESPINS
1.2518/16.04.202178,2ADMIS
2.2521/16.04.202183,2ADMIS

 

Candidatii care au  obținut minimum 70 de  puncte sunt consideraţi „admişi” la proba de interviu.

Termen de contestaţii 24 ore de la afişare.

Prezentul anunţ s-a afişat azi 07.05.2021, ora 13.00.

Rezultatul final, care se calculează prin cumularea punctajului de la proba scrisă şi interviu, se va afişa după expirarea termenului de depunere a eventualelor contestaţii şi soluţionarea acestora  de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

 

Secretarul comisiei,