Galda de Jos

Administrație locală

Comuna Galda de Jos, este înființată ca unitate administrative-teritorială sub această denumire în anul 1966 și este recunoscută printre cele mai mari, ca intindere (11 km2)si populatie (4500 locuitori) din judetul Alba.  Are în componenţă 11 sate: Galda de Jos, satul de reşedinţă, BenicCeteaGalda de SusLupşeniMăguraMesenteaOiejdeaPoiana GaldeiRăicani şi Zăgriş.

ORGANIGRAME

ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GALDA DE JOS
Stat de functii / de personal AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GALDA DE JOS

CONSILIUL COMUNITAR CONSULTATIV

ROMÂNIAJUDEȚUL ALBACOMUNA GALDA DE JOSNr. 5119/26.08.2019PRIMĂRIA – compartimentul “asistenţă socială” REFERAT DE NECESITATE pentru dezvoltarea serviciilor sociale acordate locuitorilor comunei Galda de Jos în