Galda de Jos

Administrație locală

Comuna Galda de Jos, este înființată ca unitate administrative-teritorială sub această denumire în anul 1966 și este recunoscută printre cele mai mari, ca intindere (11 km2)si populatie (4500 locuitori) din judetul Alba.  Are în componenţă 11 sate: Galda de Jos, satul de reşedinţă, BenicCeteaGalda de SusLupşeniMăguraMesenteaOiejdeaPoiana GaldeiRăicani şi Zăgriş.

ORGANIGRAME

ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GALDA DE JOS
Stat de functii / de personal AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI GALDA DE JOS

Situația veniturilor salariale pentru personalul plătit din fonduri publice angajat al Primăriei comunei Galda de Jos

CONSILIUL COMUNITAR CONSULTATIV

ROMÂNIAJUDEȚUL ALBACOMUNA GALDA DE JOSNr. 5119/26.08.2019PRIMĂRIA – compartimentul “asistenţă socială” REFERAT DE NECESITATE pentru dezvoltarea serviciilor sociale acordate locuitorilor comunei Galda de Jos în