Anunț executare silită bunuri debitor Hitter Martin

Galda de Jos În conformitate cu dispozițiile art. 839 alin. 1 Cod proc. civ., aducem la cunoștință generală faptul că, la cererea creditoarei BCR LEASING IFN S.A. cu sediul în București – 060013, Calea Plevnei, nr. 159, et. 4, camera 27 – 40, Business Garden Bucharest, clădirea A, Sector 6, la data de 13.07.2021, ora […]