Anunț rezultate proba scrisă pentru concursul de secretar

Galda de Jos Comisia de concurs Nr. 2808 / 04.05.2021 ANUNŢ Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia Primarului Comunei Galda de Jos nr. 50/2021, întrunită în data de 04.05.2021, în vederea corectării şi notării lucrării scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar general al comunei Galda de Jos, […]