Anunțul de selecție a dosarelor privind concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de secretar general al U.A.T.

Galda de Jos ROMÂNIAJUDEŢUL ALBACOMUNA GALDA DE JOSComisia de concursNr. 2721/27.04.2021   Comisia de concurs constituită prin Dispoziţia primarului nr. 50/2021, întrunită în perioada 21.-23.04.2021, în vederea selectării dosarelor de înscriere la concursul ce va avea loc în data de 04.05.2021, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar general al U.A.T. Comuna Galda de […]